חוג הציור בסטודיו M המושבות – של עמיקם

תיאור הפעילות: סדנא עם – מורה לציור – לציור ורישום, כל הטכניקות כל החומרים – ציור קלאסי עד אבסטרקט מכינה לאקדמיות לאמנות ותיק עבודות כיתת אמן נוער ומבוגרים – מתחילים מתקדמים ועצמאים- סטודיו- M המושבות פתח תקווה מצוינות כדרך ביטוי – נוער ומבוגרים סטודיו לציור – M המושבות פתח תקווה -גוונים בקו – פעיל – מורה לציור – עמיקם בר גרמא מנחה חוגי אמנות ותיק , במתכונת חוג לציור בפתח תקווה , לימודים ברמה גבוהה במיוחד מבוגרים – העבודה עם מבוגרים משלב קטגוריות – מתחילים , מתקדמים ועצמאים ניתוח עבודות , הבנת מרחב היצירה אוירה נעימה , אקדמית נוער – כל הטכניקות כל הסגנונות , כל החומרים – הנחיה למצוינות ,עם נגיעות עיוניות להבנת היצירה והתפתחות הציור . ילדים – עמי קם בר גרמא – מורה לציור – ואמן – , הקים פרוייקט במסגרת משרד החינוך והתרבות , בגני ילדים בפתח תקווה – שנחל הצלחה עצומה במשך שנה של פעילות , תחת הפיקוח הישיר של המפקחת ההרצית על גני הילדים . הוכר בכפר סבא כמנחה האולטימטיבי לציור ביה"ס היסודי . מורה לציור בפתח תקווה – בסטודיו , גלריה , גוונים בקו